1. <track id="hl15w"><ruby id="hl15w"></ruby></track>
    <acronym id="hl15w"><strong id="hl15w"><xmp id="hl15w"></xmp></strong></acronym>
   2. <acronym id="hl15w"><strong id="hl15w"></strong></acronym>
    宁夏医科大学2020年公开招聘硕士工作人员考试总成绩公示
    来源:新闻网   作者:   点击数:16493   日期::2020-06-11
     
    宁夏医科大学2020年公开招聘硕士工作人员考试总成绩公示
    准考证号 姓名 笔试
    成绩
    面试
    成绩
    总成绩 备注
    护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051012 樊维宁 74.00 90.00 82.00 进入体检
    护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051021 季婷 66.00 88.60 77.30 进入体检
    护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051010 曹梦 66.00 85.40 75.70 
    护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051015 王淑娥 66.00 82.60 74.30 
    护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051001 牛萌 64.00 84.00 74.00 
    护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051016 刘倩 64.00 83.00 73.50 
    护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051023 李琦 64.00 82.20 73.10 
    护理学院(高职卫生职业技术学院)-教师 202002051024 闫莉枞 67.00 77.80 72.40 
    理学院-教师 202002071006 马燕妮 63.00 86.60 74.80 进入体检
    理学院-教师 202002071004 刘哲 61.00 83.00 72.00 进入体检
    理学院-教师 202002071003 张佳慧 56.00 85.80 70.90 
    理学院-教师 202002071002 赵世燕 55.00 79.00 67.00 
    理学院-教师 202002071007 周文娟 44.00 86.20 65.10 
    药学院-药理-教师 202002062003 兰小兵 70.00 83.00 76.50 进入体检
    药学院-药理-教师 202002062002 赵赢 62.00 86.80 74.40 
    药学院-药理-教师 202002062004 马慧 60.00 74.00 67.00 
    药学院-科研 202002064002 杨嘉玉 72.00 94.40 83.20 进入体检
    药学院-科研 202002064001 刘婷 71.00 89.20 80.10 
    药学院-临床药学-教师 202002061001 米雪 56.00 87.80 71.90 进入体检
    药学院-药物化学-教师 202002063002 吴嫣然 66.00 79.00 72.50 进入体检
    口腔医学院-教师 202002021010 谢文娟 72.00 88.60 80.30 进入体检
    口腔医学院-教师 202002021006 张本娟 69.00 89.80 79.40 
    口腔医学院-教师 202002021007 牛菊 66.00 84.60 75.30 
    基础医学院-教师 202002011004 吕昊文 64.00 86.20 75.10 进入体检
    基础医学院-教师 202002011001 王贺颖 61.00 88.00 74.50 进入体检
    公共卫生与管理学院-教师 202002031004 刘小娟 72.00 90.60 81.30 进入体检
    公共卫生与管理学院-教师 202002031002 申家莹 73.00 88.00 80.50 
    公共卫生与管理学院-教师 202002031005 陈娅楠 68.00 81.40 74.70 
    体育部-教师 202002101003 张祥 60.00 92.00 76.00 进入体检
    体育部-教师 202002101001 闫学锋 65.00 80.60 72.80 
    体育部-教师 202002101006 陈瑞 60.00 85.00 72.50 
    马克思主义学院-教师 202002091010 张鲜鲜 75.00 90.60 82.80 进入体检
    马克思主义学院-教师 202002091020 马博 73.00 89.40 81.20 
    马克思主义学院-教师 202002091006 王泽婧 72.00 83.20 77.60 
    国际教育学院-教师 202002082002 吴冕 75.00 83.20 79.10 进入体检
    国际教育学院-教师 202002082001 吴雅婷 73.00 82.60 77.80 
    国际教育学院-教师 202002082003 陈景艳 66.00 87.40 76.70 
    国际教育学院-管理岗 202002081020 马锐 72.00 94.60 83.30 进入体检
    国际教育学院-管理岗 202002081031 文句 70.00 90.20 80.10 
    国际教育学院-管理岗 202002081015 田洒洒 74.00 86.00 80.00 
    外国语教学部-教师 202002111022 赵安 73.00 88.00 80.50 进入体检
    外国语教学部-教师 202002111019 何芙茹 71.00 87.20 79.10 
    外国语教学部-教师 202002111024 谢亚明 69.00 88.40 78.70 
    外国语教学部-教师 202002111002 杨敏 69.00 82.80 75.90 
    中医学院(回医学院)-教师 202002041019 朱雪霖 55.00 84.80 69.90 进入体检
    中医学院(回医学院)-教师 202002041018 陈静 55.00 76.00 65.50 进入体检
    学生处-辅导员 202002132014 高景春 72.00 96.00 84.00 进入体检
    学生处-辅导员 202002132048 潘虹 74.00 91.80 82.90 进入体检
    学生处-辅导员 202002132035 张慧 73.00 92.60 82.80 进入体检
    学生处-辅导员 202002132043 韩壁昊 72.00 93.20 82.60 
    学生处-辅导员 202002132047 王潇 72.00 93.00 82.50 
    学生处-辅导员 202002132017 侯晨晨 70.00 94.70 82.35 
    学生处-辅导员 202002132002 高秀红 72.00 92.40 82.20 
    学生处-辅导员 202002132006 张剑蓉 72.00 92.30 82.15 
    学生处-辅导员 202002132028 周萌 70.00 87.60 78.80 
    学生处-辅导员 202002132004 唐显均 70.00 86.20 78.10 
    学生处-管理岗 202002131005 何华容 68.00 92.20 80.10 进入体检
    学生处-管理岗 202002131006 李萍 63.00 91.00 77.00 
    行政管理岗 202002121112 朱瑶 77.00 91.50 84.25 进入体检
    行政管理岗 202002121075 席雅兰 72.00 93.40 82.70 进入体检
    行政管理岗 202002121055 苏梦曦 71.00 93.60 82.30 进入体检
    行政管理岗 202002121027 单莎莎 73.00 91.30 82.15 
    行政管理岗 202002121093 张凤 71.00 91.40 81.20 
    行政管理岗 202002121047 杨桢 72.00 90.20 81.10 
    行政管理岗 202002121041 王婧 70.00 90.90 80.45 
    行政管理岗 202002121005 谢华丽 70.00 90.70 80.35 
    行政管理岗 202002121074 李青春 73.00 86.80 79.90 
    2020年6月11日
    欧美一中文字